“คลองปานามา” ผลงานการก่อสร้างและวิธีการทำงานที่น่าทึ่งของมนุษยชาติ

“คลองปานามา” คือคลองเดินเรือสมุทรความยาว 77 กิโลเมตร ที่เชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยร่นระยะในการเดินเรือได้มากถึง 22,500 กิโลเมตร

Read more