สิ่งที่ผู้โดยสารทุกคนควรรู้ แต่ไม่ได้บัญญัติไว้ เมื่อต้องเดินทางโดยเครื่องบิน

สมัยนี้การเดินทางโดยเครื่องบินดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติธรรมดา ดังเช่นคำขวัญของสายการบินแห่งหนึ่ง “ใคร ๆ ก็บินได้”

Read more