ภาพความน่ารัก เมื่อเราเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัวเหมือนมีชีวิต

ชมภาพความน่ารักในชีวิตประจำวัน เมื่อเรามองเห็นสิ่งต่างๆ ผ่านปรากฎการณ์ “แพริโดเลีย”

Read more

ศิลปินสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนจากการมองเห็นสิ่งรอบตัวเป็นใบหน้า กลายเป็นผลงานสุดน่ารัก

แพริโดเลีย (Pareidolia) คือปรากฎการณ์ทางจิตวิทยาที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ เป็นรูปใบหน้าที่มีชีวิต ศิลปินคนหนึ่งจึงได้นำเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจากปรากฎการณ์นี้ มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานสุดคูล

Read more