ภาพในวันแรกที่ผู้คนตัดสินใจรับเอา “น้องหมา” เข้ามาเป็นสมาชิกในบ้าน
สัตว์โลกน่ารัก

ภาพในวันแรกที่ผู้คนตัดสินใจรับเอา “น้องหมา” เข้ามาเป็นสมาชิกในบ้าน

วินาทีที่ได้สุนัขเป็นของตัวเอง คือหนึ่งในโมเมนต์ที่น่าป…