10 พฤติกรรมที่อาจดูเป็นเรื่องเล็ก แต่มันคือพิษร้ายที่จะทำลายชีวิตคุณในวันข้างหน้า!!
ข่าวเด่น | ศิลปะ

10 พฤติกรรมที่อาจดูเป็นเรื่องเล็ก แต่มันคือพิษร้ายที่จะทำลายชีวิตคุณในวันข้างหน้า!!

การกระทำเล็กๆ อาจเป็นสาเหตุของผลเสียอันยิ่งใหญ่ ถ้าเราไ…

14 สถานการณ์ความแตกต่าง ที่แสดงให้เห็นว่าบนโลกนี้มีคนอยู่ 2 ประเภท
ข่าวเด่น

14 สถานการณ์ความแตกต่าง ที่แสดงให้เห็นว่าบนโลกนี้มีคนอยู่ 2 ประเภท

จากผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ในแต่ละวันคนเราต้องทำการตัดสิ…

6 พฤติกรรมที่ควรเปลี่ยนแปลง เพราะมันทำให้เราไม่มีความสุขและถูกเอาเปรียบอยู่เสมอ
ข่าวเด่น

6 พฤติกรรมที่ควรเปลี่ยนแปลง เพราะมันทำให้เราไม่มีความสุขและถูกเอาเปรียบอยู่เสมอ

เมื่อเกิดเรื่องเลวร้ายกับชีวิต คนเรามักโทษโชคชะตาหรือคว…