ลักษณะนิสัยที่แตกต่าง 10 ประการ ระหว่างคนที่ “ประสบความสำเร็จ” กับ “คนที่ล้มเหลวในชีวิต”

การที่คนๆ หนึ่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นมีปัจจัยหลายอย่าง และก็ต้องอาศัยองค์ประกอบไม่ใช่เพียงข้อใดข้อหนึ่ง แต่ต้องเป็นหลายๆ ข้อมารวมกัน บวกเข้ากับจังหวะ เวลา และโอกาสที่เหมาะสม

 

เผย 10 ความแตกต่างระหว่าง “บุคคลที่ประสบความเร็จ” VS “บุคคลที่ล้มเหลว”

 

รู้จักให้อภัย

 

หวังดีกับผู้อื่น

 

มีเป้าหมาย

 

อารมณ์เบิกบาน

 

แบ่งปันข้อมูล

 

อ่านหนังสือ

 

มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน

 

รู้ใจตัวเอง

 

เรียนรู้อยู่เสมอ

 

มีความรับผิดชอบ

 

ที่มา: Brightside

Similar Posts