6 พฤติกรรมที่ควรเปลี่ยนแปลง เพราะมันทำให้เราไม่มีความสุขและถูกเอาเปรียบอยู่เสมอ

เมื่อเกิดเรื่องเลวร้ายกับชีวิต คนเรามักโทษโชคชะตาหรือความผิดพลาดของผู้อื่นก่อนเสมอ จนลืมไปว่าแท้จริงแล้ว สาเหตุของความผิดพลาดทุกอย่างอาจมาจาก “ตัวเรา” ทั้งสิ้น

 

เผย 6 พฤติกรรมทางจิตวิทยา ที่ทำให้เราเป็นคนที่ถูกเอาเปรียบ และสุดท้ายก็ต้องอยู่คนเดียวเสมอ

 

ปฏิเสธไม่เป็น

พฤติกรรม: ให้ความสำคัญกับสิ่งที่คนอื่นต้องทำมากกว่าสิ่งที่เราเองก็ต้องทำเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ให้ยืมเงิน หรือคอยดูแลคนอื่นมากจนลืมใส่ใจตัวเอง

สิ่งที่ต้องทำ: ให้ความสำคัญกับตัวเองมาเป็นอันดับ 1 การทำเพื่อตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว แต่การทำเพื่อคนอื่นจนตัวเองและคนรอบข้างเดือดร้อนต่างหากที่เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง

 

แคร์ความคิดของคนอื่นมากเกินไป

พฤติกรรม: ไม่มีความมั่นใจในตัวเองและต้องการการยอมรับจากผู้อื่นอยู่เสมอ ใส่ใจกับความคิดเห็นของคนอื่นมากจนเกินไป พยายามทำอะไรบางอย่างเพียงเพราะต้องการคำชมเชยจากหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน เพื่อน หรือครอบครัว เมื่อได้รับคำชมจะรู้สึกว่าเราทำดีแล้ว แต่ถ้าไม่ได้รับคำชมจะรู้สึกแย่กับตัวเองมาก

สิ่งที่ต้องทำ: จำไว้เสมอว่าเรามีคุณค่าในตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องรอฟังคำชมเชยจากผู้อื่น ตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น ใส่ใจดูแลสุขภาพกายและจิตใจของตัวเอง

 

ยอมอยู่เสมอ

พฤติกรรม: ไม่เคยโต้เถียง ต่อว่า เรียกร้อง หรือทำอะไรเพื่อสิทธิของตนเอง แต่กลับทำได้แค่เพียงเงียบและยอมทนกับทุกอย่าง พยายามทำตัวเป็นคนดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือการทะเลาะกัน

สิ่งที่ต้องทำ: แสดงความคิดเห็นและจุดยืนของตัวเองบ้าง เพื่อให้คนอื่นเคารพความคิดและการตัดสินใจของเรา

 

โทษตัวเองที่ทำให้คนอื่นรู้สึกแย่

พฤติกรรม: กล่าวขอโทษเพียงเพื่อให้คนอื่นพอใจ ทั้งๆ ที่ตนไม่ได้ทำอะไรผิด หรือรู้สึกผิดเพราะไม่สามารถคาดเดาความคิด ความต้องการ หรือการกระทำที่คลุมเครือของอีกฝ่ายได้

สิ่งที่ต้องทำ: ปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่ภาระ หน้าที่ หรือความรับผิดชอบของตนเอง และก่อนที่จะรู้สึกผิดกับความรู้สึกแย่ๆ ของใคร ให้ลองคิดดูว่าคนๆ นั้นทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาให้ตนเองบ้างหรือยัง

 

ไม่กำหนดกรอบให้ชัดเจน

พฤติกรรม: ยอมให้คนอื่นล้ำเส้นหรือเข้ามาวุ่นวายในชีวิต ยอมทิ้งงานหรือชีวิตส่วนตัวทันทีเมื่อคนอื่นมีปัญหา แสตนด์บายรอเสมอเมื่อมีคนขอให้ช่วยแก้ปัญหาให้

สิ่งที่ต้องทำ: กำหนดกรอบให้ชัดเจนทั้งเรื่องงานและความสัมพันธ์ ให้ความสำคัญกับเวลาของตัวเองที่สุด

 

ทำสิ่งที่ไม่ชอบ

พฤติกรรม: ยอมทำสิ่งที่ไม่สะดวกหรือไม่ชอบเพียงเพราะคนอื่นร้องขอ ไม่ว่าจะเป็นคำขอร้องจากเพื่อน ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนร่วมงาน ทั้งๆ ที่มันจะไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง

สิ่งที่ต้องทำ: แยกแยะเวลางานกับเวลาส่วนตัวออกจากกัน เช่นเดียวกับเวลาที่ใช้กับตัวเองและเวลาที่จะใช้กับผู้อื่น ทำเฉพาะสิ่งที่เราอยากทำหรือทำแล้วไม่เดือดร้อนเท่านั้น คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทำหน้าที่แทนคนอื่น

 

ที่มา: Brightside

Similar Posts