นักจิตวิทยาเผย 11 สัญญาณ ที่บ่งบอกว่าอะไรคือความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดซับซ้อน ซึ่งบางครั้งนอกจากความรู้สึกและความถูกต้อง เรื่องของจิตวิทยาก็เป็นสิ่งที่ควรนำมาวิเคราะห์เพื่อให้เราได้พบกับความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน

 

10 สัญญาณ ที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ยืนยาวและจริงจัง โดยนักจิตวิทยา Gleb Tsipursky, Ph.D.

 

การแสดงออกในสถานการณ์ตึงเครียด

ถ้าต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและเต็มไปด้วยความตึงเครียด ควรมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ผลัดกันเป็นผู้ปลอบใจและพยายามทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไม่ใช่แย่ลงกว่าเดิม

 

วิธีคิด

ทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับ เข้าใจ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่จ้องแต่จะเอาชนะหรือเป็นผู้กุมอำนาจ

 

ร้องขอ

มนุษย์เราไม่อาจเข้าใจความคิดของคนอื่นได้อย่างถ่องแท้ ดังนั้นถ้าอยากให้ความรักยั่งยืนและไร้อุปสรรค ก็ต้องเปิดใจและกล้าที่จะบอกอีกฝ่ายว่าเราต้องการอะไร ชอบอะไร หรือไม่ชอบอะไร

 

พื้นที่ส่วนตัว

ความรักคือการแบ่งปันพื้นที่และช่วงเวลาดีๆ ให้แก่กัน ไม่ใช่การพยายามทำตัวเป็นเจ้าของชีวิตจนอาจนำไปสู่ความเครียดหรือความอึดอัดใจ

 

วางแผนชีวิต

เมื่อตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตด้วยกันแล้ว ก็ต้องหาหนทางที่จะเดินไปด้วยกันได้อย่างมีความสุข ไม่ใช่แค่ทางที่ดีที่สุดของตัวเองเพียงฝ่ายเดียว

 

ปล่อยให้อีกฝ่ายมีสังคมบ้าง

คู่รักไม่จำเป็นต้องตัวติดกันตลอดเวลา ควรปล่อยให้อีกฝ่ายมีเวลาได้ใช้ชีวิตหรือออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ จากนั้นจึงค่อยกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง

 

ความสัมพันธ์กับครอบครัว

การสานสัมพันธ์กับญาติหรือครอบครัวของคนรักไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคน แต่คนที่จริงใจและต้องการจะใช้ชีวิตร่วมกัน ก็ไม่ควรแสดงออกถึงการดูถูก ต่อต้าน หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อครอบครัวของอีกฝ่าย

 

ทะเลาะกันอย่างมีเหตุผล

ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ไม่ทะเลาะกันเลย แต่เก็บความรู้สึกไม่พอใจเอาไว้ เพราะเมื่อถึงวันหนึ่งก็จะทนไม่ได้และระเบิดออกมา แต่ควรโต้เถียงกันอย่างมีเหตุผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

 

ยินดีกับความสำเร็จ

คนรักที่ดีย่อมเป็นกำลังใจให้แก่กัน ไม่ใช่คอยบั่นทอนจิตใจหรือดูถูกเหยียดหยามอีกฝ่าย

 

ประนีประนอม

บางครั้งเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ควรมองข้ามไป และตกลงกันใหม่เพื่อให้ได้ทางออกที่ถูกใจทุกฝ่าย

 

ความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จ

คือความสัมพันธ์ที่คนสองคนพยายามด้วยกัน ไม่ใช่ทำเพื่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพอใจ

 

ที่มา: Brightside

Similar Posts