ภาพวาดสะท้อนผลกระทบของ “การหย่าร้าง” สั้นๆ ง่ายๆ แต่เต็มไปด้วยความรู้สึก

การหย่าร้างเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ส่วนผลกระทบของมันก็มีมากมายหลายด้าน แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่จะตามมาหลังการเลิกรา ก็คือสถาบันครอบครัวที่แน่นอนว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างขาดหายไป

 

ชมภาพวาดโดยศิลปินผู้ใช้นามว่า “Mac” ที่วาดภาพง่ายๆ เพียง 7 ภาพ แต่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของ “การหย่าร้าง” ได้อย่างชัดเจนและสะเทือนใจ

 

ครอบครัว

 

การเปลี่ยนแปลง

 

ผลกระทบ

 

พยายามรักษาไว้

 

ใจสลาย

 

ทางออก?

 

และจุดจบ

อย่างไรก็ตามการหย่าร้างอาจไม่ได้มีสาเหตุหรือสร้างผลกระทบในรูปแบบเดียวกันนี้เสมอไป นี่เป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นกับบางครอบครัว และเป็นเพียงมุมมองของศิลปินเท่านั้นเอง

 

ที่มา: BoredPanda

Similar Posts