เผย “แผนที่ความเสี่ยง” อันตรายของแต่ละประเทศ รู้ไว้ก่อนตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว

ทุกสถานที่บนโลกล้วนมีอันตรายถ้าหากเราไม่ดูแลและระมัดระวังตัวเองให้ดี แต่ถึงอย่างนั้นการนำตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยก็ไม่ใช่ความคิดที่ดี และถ้าเป็นไปได้เราก็ควรหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปในสถานที่นั้นๆ จะดีกว่า

 

International SOS and Control Risks คือหน่วยงานที่มีหน้าที่รวบรวมและแจ้งข้อมูลเพื่อไม่ให้ผู้คนพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงภัย และล่าสุดก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) เพื่อนำมาสร้างเป็นแผนที่ที่แสดงให้เห็นถึงเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง ที่นักท่องเที่ยวจะต้องเผชิญเมื่อเดินทางไปเยือนเมืองต่างๆ รอบโลก

และนี่คือแผนที่ล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ สำหรับผู้ที่มีแผนจะออกเดินทางในปี 2018

 

อันตรายด้านสุขภาพ

 

สีเขียว = ความเสี่ยงต่ำ ไปจนถึง สีแดง = ความเสี่ยงสูง และสีน้ำตาล = ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

ทวีปต่างๆ

 

แผนที่ความเสี่ยงจากมุมมองของผู้รักษาความปลอดภัย

 

สีเขียวอ่อน = ไม่จำเป็นต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ไปจนถึง สีแดงเข้ม = ร้ายแรงมาก

 

ทวีปต่างๆ

 

และแผนที่อัตราความเสี่ยงด้านการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

 

สีชมพูอ่อน = ต่ำมาก ไปจนถึง สีน้ำตาลเข้ม = สูงมาก

 

ทวีปต่างๆ

 

ที่มา: BoredPanda

Similar Posts