ทำไม “คู่รัก” ถึงมักมีหน้าตาคล้ายกัน เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 6 ข้อนี้ ช่วยอธิบายได้

ว่ากันว่าเนื้อคู่มักมีหน้าตาคล้ายกัน หรือคู่รักที่อยู่ด้วยกันนานๆ ก็มักจะดูคล้ายกันมากขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ

 

6 เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ที่เปิดเผยให้เราได้รู้ว่าทำไม “คู่รัก” จึงหน้าคล้ายกันมากขึ้นเรื่อยๆ

 

อิทธิพลจากพ่อแม่

คนส่วนมากมีแนวโน้มที่จะชอบคนที่คล้ายกับพ่อหรือแม่ โดยผู้ชายจะชอบคนที่เหมือนแม่ ส่วนผู้หญิงก็จะชอบคนที่เหมือนพ่อ ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา นิสัย หรือการกระทำ และถ้าพ่อแม่ไม่ได้ให้กำเนิดเราตั้งแต่ตอนที่พวกท่านยังหนุ่มสาว ลูกๆ ก็มักจะเลือกคู่ครองที่มีอายุมากขึ้นตามไปด้วย

 

ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกัน

จากการสำรวจภาพถ่ายของคู่แต่งงานที่ครองรักกันมานานกว่า 25 ปี โดยนักจิตวิทยา Robert Zanjonc พบว่าแม้แรกๆ คู่รักส่วนใหญ่จะไม่ได้มีหน้าตาคล้ายกันเลย แต่เมื่อผ่านไปหลายสิบปีพวกเขากลับดูคล้ายกันมากขึ้น และยิ่งชีวิตคู่มีความสุขมากเท่าไหร่ พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะหน้าตาคล้ายกันมากขึ้นไปอีก

 

แชร์ประสบการณ์

เหตุผลที่คู่รักหน้าตาคล้ายกันมากขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้ร่วมกัน ก็เพราะพวกเขาได้แชร์ประสบการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ ยิ้มหรือหัวเราะ ซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อต่างๆ ทำงานในรูปแบบเดียวกัน ส่งผลให้เกิดรอยเหี่ยวย่น กล้ามเนื้อ หรือรูปร่างที่เหมือนกัน รวมทั้งเริ่มมีการใช้ภาษากายหรือภาษาท่าทางเลียนแบบกันโดยไม่รู้ตัว

 

เราชอบคนที่หน้าคล้ายเรา

เรามักชอบคนที่คล้ายคลึงกับตัวเราเอง นั่นเพราะใบหน้าของเราเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เกิด นอกจากนี้ยังมีทฤษฎี assortative mating ที่เกี่ยวกับการจับคู่โดยเลือกจากลักษณะทางพันธุกรรม

 

ระบบภูมิคุ้มกัน 

ระบบภูมิคุ้มกันคือระบบหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ร่างกาย ซึ่งนอกจากจะเกิดจากปัจจัยต่างๆ ภายในร่างกายแล้ว ยังเกิดจากปัจจัยภายนอกทั้งวิถีชีวิต อาหารการกิน และการออกกำลังกาย ซึ่งเมื่อคู่รักมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกัน กลไกต่างๆ ของร่างกายก็จะทำงานคล้ายคลึงกันไปด้วย

 

Mirroring

Mirroring คือปรากฎการณ์ทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคน โดยเฉพาะคู่รัก ที่เมื่อใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานๆ จนเกิดความใกล้ชิดสนิทสนมหรือไว้วางใจ ก็จะเริ่มแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมือนกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเลียนแบบคำพูดคำจา ภาษาท่าทาง รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ

 

แต่ไม่ว่าคู่รักจะเหมือนหรือแตกต่างกัน สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความรักที่มีให้แก่กัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้จริงโดยไม่ต้องอิงจากทฤษฎีใดๆ

 

ที่มา: Brightside

Similar Posts