ภาพเหมือนตนเอง ที่ศิลปินเอก “ปีกัสโซ” วาดไว้ตั้งแต่อายุ 15 จนถึง 90 ปี

สไตล์การสร้างสรรค์งานศิลปะของคนเรานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลเวลา ไม่เว้นแม้แต่ผลงานของจิตรกรชื่อดังอย่าง “ปาโบล ปีกัสโซ”

 

ปาโบล ปีกัสโซ คือจิตรกรเอกของโลกที่มีอิทธิพลต่อแวดวงศิลปะมากที่สุดในศตวรรษที่ 20 โดยผลงานส่วนใหญ่ของปีกัสโซนั้นเป็นภาพวาด ที่สะท้อนให้เห็นอารมณ์ ความรู้สึก และประสบการณ์ต่างๆ ที่เขาพบเจอในแต่ละช่วงชีวิต

ภาพเขียนของปีกัสโซนั้นถูกจำแนกออกเป็นยุคต่างๆ ประกอบไปด้วย ยุคสีน้ำเงิน ยุคสีชมพู ยุคอิทธิพลแอฟริกา บาศกนิยม ยุคคลาสสิกและเหนือจริง และยุคสุดท้าย ซึ่งผลงานในแต่ละยุคสมัยก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะภาพวาดพอร์เทรตหรือภาพเหมือนของตัวเขาเอง

ชม 14 ภาพวาด Self-Portrait ของปีกัสโซ ตั้งแต่อายุ 15 จนถึง 90 ปี

 

ปีกัสโซในวัย 15 ปี (ค.ศ.1896)

 

ปีกัสโซในวัย 18 ปี (ค.ศ.1900)

 

ปีกัสโซในวัย 20 ปี (ค.ศ.1901)

 

ปีกัสโซในวัย 24 ปี (ค.ศ.1906)

 

ปีกัสโซในวัย 25 ปี (ค.ศ.1907)

 

ปีกัสโซในวัย 35 ปี (ค.ศ.1917)

 

ปีกัสโซในวัย 56 ปี (ค.ศ.1938)

 

ปีกัสโซในวัย 83 ปี (ค.ศ.1965)

 

ปีกัสโซในวัย 85 ปี (ค.ศ.1966)

 

ปีกัสโซในวัย 89 ปี (ค.ศ.1971)

 

ปีกัสโซในวัย 90 ปี (28 มิถุนายน 1972)

 

ปีกัสโซในวัย 90 ปี (30 มิถุนายน 1972)

 

ปีกัสโซในวัย 90 ปี (2 กรกฎาคม 1972)

 

ปีกัสโซในวัย 90 ปี (3 กรกฎาคม 1972)

 

ที่มา: TwistedSifter, MyModernMet

Similar Posts