|

10 พฤติกรรมที่อาจดูเป็นเรื่องเล็ก แต่มันคือพิษร้ายที่จะทำลายชีวิตคุณในวันข้างหน้า!!

การกระทำเล็กๆ อาจเป็นสาเหตุของผลเสียอันยิ่งใหญ่ ถ้าเราไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจและปรับนิสัยตั้งแต่เนิ่นๆ

 

10 การกระทำเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อชีวิตและสภาพจิตใจ ถ้าหากไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

 

โกหกทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่

 

โทษทุกอย่างยกเว้นตัวเอง

 

ไม่ชอบแสดงความรักหรือความหวังดีให้ผู้อื่นรับรู้

 

ทำร้ายร่างกายหรือจิตใจตัวเองจนกลายเป็นความเคยชิน

 

ขี้บ่นและมองโลกในแง่ร้าย

 

ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัว

 

ไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น

 

พยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ

 

ผัดวันประกันพรุ่ง

 

เสียสละตัวเองมากจนเกินไป

 

เพิ่มเติม: ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ตนเองมีอยู่

 

ที่มา: Brightside

Similar Posts